HISTORY ไดโซ หวนระลึกครั้งใหญ่

ในตอนนั้นไดโซคือ...

50 ปีแห่งการก้าวย่างอย่างต่อเนื่อง
ราคาเดียวคือความท้าทายของไดโซ

>

เหตุการณ์สำคัญ

ความลับเบื้องหลังสินค้ายอด
ฮิตและการพัฒนาในขณะนั้น

การก่อตั้ง

“ผมอยากขายสินค้าคุณภาพดีที่ทำให้ลูกค้ามีความสุข” “ผมอยาก “สร้าง” บริษัทขนาด “ใหญ่” ที่มียอดขายประจำปี 100 ล้านเยน” เหล่านี้เป็นคำพูดในตอนที่เริ่มต้นบริษัทของฮิโรทาเคะ ยาโนะ ผู้ก่อตั้งไดโซ จากนั้นเราจะมามองย้อนกลับไปยัง DNA และประวัติของไดโซ ที่ตอนนี้ผ่านมาครึ่งศตวรรษแล้ว

ที่มาของไดโซ ซังเกียว

ช่วงที่ก่อตั้งในปี 1972

1972.3

วิกฤตน้ำมันครั้งที่ 1

1973.10

ถือกำเนิดร้าน 100 เยน ไดโซ

วางขายสินค้าหน้าร้านที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในราคา “100 เยนราคาเดียว”

1977.12

วิกฤตน้ำมันครั้งที่ 2

1979.1

ข้อตกลงพลาซา
ยุคที่ค่าเงินเยนแข็งตัวมาถึง

1985.9

เปิดสำนักงานขายที่โตเกียว

1980

เปิดสำนักงานขายที่คิวชู

1981

เปิดสำนักงานขายที่โอซาก้า

1986

ร้านที่บริหารโดยตรงแห่งแรกของไดโซ
เปิดที่ทากามัตสึ

มุ่งสู่การพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดที่ไม่ธรรมดา

DAISO ที่ก่อให้เกิดกระแสทั่วญี่ปุ่น

ฟองสบู่แตก

1991

บรรลุ 300 ร้านสาขาในญี่ปุ่น

1996

การท้าทายในต่างประเทศ

DAISO ที่เปิดร้านอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ

บรรลุ 1,200 ร้านสาขาในญี่ปุ่น

1999

บรรลุ 2,000 ร้านสาขาในญี่ปุ่น

2001

ร้านสาขาแห่งแรกในต่างประเทศ
เปิดร้านที่ไต้หวัน

2001

ปิดร้านที่สิงคโปร์

2002

เปิดร้านที่แคนาดา

2003

ประสบความสำเร็จในการเปิดร้าน
ใน 10 ประเทศทั่วโลก

2005

ประสบความสำเร็จในการเปิดร้าน
ใน 20 ประเทศทั่วโลก

2008

ประสบความสำเร็จในการเปิดร้าน
ใน 27 ประเทศทั่วโลก

2020

เร็วๆ นี้