TOP

INTERVIEW

บุคคลน่าทึ่งที่ช่วยสนับสนุนไดโซ

Vol.12 : ฮิโตชิ ชินฮิโระ ฝ่าย
โลจิสติกส์ หน่วยงานวาง
แผนการบริหาร
“โจมตี”
ไม่ว่าสินค้าจะดีแค่ไหน และมีร้านสาขาเพิ่มมากแค่ไหน แต่ถ้าการกระจายสินค้าหยุดชะงัก สินค้าก็จะส่งไม่ถึงลูกค้าครับ ไม่ว่าสินค้าจะดีแค่ไหน และมีร้านสาขาเพิ่มมากแค่ไหน แต่ถ้าการกระจายสินค้าหยุดชะงัก สินค้าก็จะส่งไม่ถึงลูกค้าครับ

เราจึงทบทวนการสร้างฐานกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องและเพิ่มผลิตภาพในด้านโลจิสติกส์

ไม่ว่าสินค้าจะดีแค่ไหน และมีร้านสาขาเพิ่มมากแค่ไหน แต่ถ้าการกระจายสินค้าหยุดชะงัก สินค้าก็จะส่งไม่ถึงลูกค้าครับ ดังนั้นเราจึงทบทวนการสร้างฐานกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องและเพิ่มผลิตภาพในด้านโลจิสติกส์
จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปด้านโลจิสติกส์ของเราคือ การซื้อคลังสินค้าโลจิสติกส์เต็มรูปแบบซึ่งมีขนาด 4,500 สึโบะ (14,850 ตร.ม.) ข้างๆ สำนักงานใหญ่ ก่อนหน้านั้น คลังสินค้าถูกแบ่งออกเป็นคลังสินค้าพลาสติก, คลังสินค้าเครื่องเขียน, คลังสินค้าเครื่องสำอาง ฯลฯ และร้านสาขาก็ทำการสั่งซื้อสินค้าไปยังแต่ละคลังสินค้า แต่ตรงนี้เนื่องจากเราสามารถจัดเก็บสินค้าได้ราว 4,000 รายการจากทุกประเภท ร้านสาขาจึงสามารถสั่งซื้อสินค้าครั้งละจำนวนมากได้ครับ

เราอยู่ระหว่างพัฒนาการวางแผนด้านโลจิสติกส์ที่สามารถจัดส่งไปยังแต่ละประเทศทั่วโลกจากคลังสินค้าขนาดใหญ่พิเศษในต่างประเทศครับ

ถัดมาเราได้รวบรวมคลังสินค้าหลายแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นไว้ในศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาค (RDC) ทั้ง 8 ฐานกระจายสินค้าตั้งแต่ฮอกไกโดไปจนถึงคิวชู ก่อนหน้านั้น เราทำการจัดส่งจากแต่ละคลังสินค้าไปทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่ด้วยการจัดส่งไปยังแต่ละพื้นที่จาก 8 ฐานกระจายสินค้า จึงสามารถย่นระยะเวลาในการจัดส่งและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้
จากนั้น ปัจจุบันเราอยู่ระหว่างพัฒนาการวางแผนด้านโลจิสติกส์ที่สามารถจัดส่งไปยังแต่ละประเทศทั่วโลกจากคลังสินค้าขนาดใหญ่พิเศษในต่างประเทศครับ

สร้างการกระจายสินค้าในระดับโลก นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ

สิ่งที่ดีที่สุดในการกระจายสินค้าของไดโซคือความรู้สึกในเรื่องขนาดครับ เป็นการสร้างการกระจายสินค้าในระดับโลกนอกเหนือจากทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นการส่งมอบสินค้าคุณภาพดีให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจะสร้างขั้นตอนและจัดการทำให้เป็นระเบียบอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ

FOLLOW US

กดติดตามกันเลย!